Chương trình đào tạo kỹ năng an toàn hang động, cứu hộ cứu nạn

An toàn của du khách luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu, vì vậy công tác đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, trợ lý an toàn và nhân viên phục vụ rất quan trọng. Đội ngũ Hướng dẫn viên và trợ lý an toàn bắt buộc phải vượt qua các chương trình đào tạo kỹ năng an toàn và cứu hộ cứu nạn rất khắt khe.  Jungle Boss đã tiến hành đầu tư xây dựng một trung tâm huấn luyện kỹ năng an toàn hang động với cơ sở vật chất đạt chuẩn. Thường xuyên hợp tác với các hiệp hội hang động, các đơn vị chuyên môn về cứu hộ cứu nạn để tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng an toàn hang động và cứu hộ cho đội ngũ hướng dẫn viên và trợ lý an toàn. Ngoài ra, Jungle Boss đã hợp tác với các chuyên gia an toàn hang động trong nước và quốc tế cũng như các đơn vị có thẩm quyền của địa phương để xây dựng riêng một Phương án đảm bảo an toàn và được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt. 

Thực hành kỹ năng thao tác trên dây đơn
Học kỹ năng sử dụng thiết bị đu dây
Thực hành kỹ năng lên, xuống và chuyển dây tại trung tâm huấn luyện
Thực hành kỹ năng thao tác trên dây đơn ngoài hiện trường
Học kỹ năng sơ cứu
Thực hành kỹ năng hô hấp nhân tạo
Thực hành kỹ năng cứu hộ
Thực hành cứu hộ trên dây
Thực hành kỹ năng sơ cứu vết thương
Thực hành kỹ năng cứu hộ trên dây
Thực hành các thao tác trên dây đơn
Thực hành cứu hộ
Scroll to Top