image banner policy

Chính Sách Về Sử Dụng Chất Kích Thích & Đồ Uống Có Cồn

Chính Sách Về Sử Dụng Chất Kích Thích & Đồ Uống Có Cồn

Chính Sách Về Sử Dụng Chất Kích Thích & Đồ Uống Có Cồn

Vì lý do an toàn, chính sách sau đây được áp dụng cho các chuyến tham quan Jungle Boss:

  1. Jungle Boss KHÔNG cung cấp và KHÔNG khuyến khích sử chất kích thích và thức uống có cồn trong các chuyến tham quan của chúng tôi.
  2. Jungle Boss có quyền CHẤM DỨT chuyến tham quan ngay lập tức mà không hoàn lại tiền nếu khách hàng sử dụng chất kích thích, thức uống có cồn bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình tham quan.
  3. Chính sách sử dụng thức uống có cồn trong tour Jungle Boss.

- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 250ml rượu hoặc 660ml bia trong mỗi chuyến đi.

- Rượu chỉ được phép sử dụng tại khu cắm trại - Khách hàng chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn xảy ra do sử dụng rượu bia.

- Vì sự an toàn của bạn, Jungle Boss có quyền kết thúc tour ngay lập tức mà không hoàn lại tiền trong trường hợp (1) khách hàng không tuân thủ chính sách về chất kích thích và thức uống có cồn do Jungle Boss ban hành; (2) Khách hàng gặp phải vấn đề nghiêm trọng do sử dụng chất kích thích và thức uống có cồn.