image banner policy

Chính Sách Giảm Giá Tour Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong

Chính Sách Giảm Giá Tour Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong

Chính Sách Giảm Giá Tour Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong

I. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

Giảm ngay 30% cho khách hàng đăng ký tham gia sản phẩm tour Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong. Từ 35.000.000đ giảm còn 24.500.000đ, tiết kiệm 10.500.000đ

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

  • Chương trình áp dụng từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

III. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

  • Chương trình chỉ dành riêng cho khách hàng đặt tour và thanh toán đầy đủ 100% hoặc cọc trước ít nhất 50% giá trị tour.

  • Chỉ dành riêng cho sản phẩm Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong

  • Khách hàng được phép giữ chỗ với giá ưu đãi trong vòng 2 năm kể từ ngày đăng ký khi đặt cọc hoặc thanh toán đủ 100%.

IV. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

  • Không giới hạn số lượng thành viên đăng ký trong 1 booking.

  • Booking đặt cọc với giá ưu đãi được phép chuyển nhượng cho người khác trong trường hợp người đăng ký không thể tham gia.

  • Chương trình được áp dụng đi kèm với các chương trình khuyến mãi khác hiện hành của Jungle Boss. Các chương trình khuyến mãi khác sẽ được áp dụng từ giá giảm mới của chương trình giảm giá 30%. Ví dụ: khách hàng A có voucher giảm giá 10% từ Jungle Boss và muốn đăng ký tham gia tour Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố Sụt Kong trong thời gian khuyến mãi. Voucher 10% sẽ được áp dụng từ giá mới là 24.500.000đ 

  • Giảm thêm 5% cho tổng giá trị booking khi book từ 5-9 khách và giảm 10% cho nhóm từ 10 khách cho hành trình này, áp dụng từ giá mới đã giảm 30%.