image banner policy

Chính Sách Chương Trình Jungle Cashback

Chính Sách Chương Trình Jungle Cashback

Chính Sách Chương Trình Jungle Cashback

I. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

Hoàn ngay 1,000,000 VND chi phí vé máy bay nội địa cho khách hàng đăng ký tham gia sản phẩm tours: Khám Phá Hung Thoòng 3N2D, Khám Phá Hệ Thống Hang Hổ 3N2D, Chinh Phục Đỉnh Cao Mạo Hiểm Thác Đỗ Quyên, Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố sụt Kong 5N4D.

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Chương trình áp dụng cho các booking được đặt và tham gia trong khung thời gian từ ngày 15/04/2024 đến 31/12/2024.

III. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

  • Chương trình chỉ dành riêng cho khách hàng tham gia các tours: Khám Phá Hung Thoòng 3N2D, Khám Phá Hệ Thống Hang Hổ 3N2D, Chinh Phục Đỉnh Cao Mạo Hiểm Thác Đỗ Quyên, Chinh Phục Mạo Hiểm Đỉnh Cao Hố sụt Kong 5N4D

  • Chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa, khách hàng phải xuất trình vé máy bay hợp lệ tại văn phòng Jungle Boss tại ngày tham gia tour để được nhận hoàn tiền trực tiếp 1.000.000 VND

  • Chỉ áp dụng cho các khách hàng book tour trực tiếp với Jungle Boss

  • Chương trình KHÔNG được áp dụng khi book qua các kênh bán đại lý, đối tác của Jungle Boss

  • Chương trình có thể được áp dụng gộp với ưu đãi giảm 10% dành cho các khách hàng là khách hàng cũ của Jungle Boss và 5% cho các khách hàng là khách hàng được giới thiệu, và các ưu đãi giảm theo nhóm khi đạt số lượng thành viên tối thiểu.

  • KHÔNG áp dụng cho các sản phẩm săn Flash Sales 

  • KHÔNG áp dụng song song cho các booking hưởng ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác đang hiện hành của Jungle Boss

  • KHÔNG áp dung cho các booking là giải thưởng của các cuộc thi mà Jungle Boss tài trợ

 

IV. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:

  • Không giới hạn số lượng thành viên đăng ký trong 1 booking. Số lần hoàn tiền sẽ được lũy tiến trên số khách tham gia tour xuất trình được vé máy bay

  • Chỉ áp dụng 1 lần hoàn tiền duy nhất trên mỗi vé, cho mỗi lần tham gia tour cùng Jungle Boss