Bảng giá tour riêng

  • Nhóm 1 khách: 18,000,000 đ
  • Nhóm 2 khách: 14,300,000 đ/khách
  • Nhóm 3 khách: 13,400,000 đ/khách
  • Nhóm 4 khách: 11,900,000 đ/khách
  • Nhóm 5 khách: 11,400,000 đ/khách
  • Nhóm 6 khách: 10,500,000 đ/khách
  • Nhóm từ 7 khách trở lên: 9,550,000 đ/khách

Vui lòng liên hệ Jungle Boss để đặt dịch vụ tour riêng qua email: contact@junglebosstours.com  hotline: 0917800805 hoặc 0859100222

Scroll to Top